• Leszczyńska A, Augustyńska J, Kopel J, Świder A, Rękawek B, Seweryn M,

Przegląd danych dotyczących szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w kontekście programu powszechnych szczepień


 • Augustyńska JSkóra K, Leszczyńska A, Seweryn M,

The Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) Thresholds in Central and Eastern European Countries, 

Value in Health, 2022, 25 (12): S159


 • Augustyńska J, Skóra K, Leszczyńska A, Seweryn M,

HTA Requirements in Central Eastern European Countries, 

Value in Health, 2022, 25 (12): S326


 • Skóra K, Augustyńska J, Leszczyńska A, Seweryn M,

Reimbursement Policies Regarding Rare Diseases in Central and Eastern European Countries,

Value in Health, 2022, 25 (12): S241


 • Skóra K, Augustyńska J, Seweryn M, Leszczyńska A,

The Payers’ and Clinicians’ Approach to Burden of Disease and Unmet Health Need in a Rare Disease in Poland, Greece, and the Czech Republic – Similarities and Differences,

Value in Health, 2022, 25 (12): S238


 • Augustyńska J, Leszczyńska A, Skóra K, Seweryn M,

Epidemiology of Hospital Malnutrition With a Focus on Hospital Wards Where Malnutrition Is a Serious Problem,

Value in Health, 2022, 25 (12): S231


 • Seweryn M, Banas T, Augustynska J, Lorenc O, Kopel J, Pluta E, Skora T,

The Direct and Indirect Costs of Breast Cancer in Poland: Estimates for 2017–2019,

Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(24), 16384


 • Seweryn M, Banaś T, Streb J, Matkowski R, Wysocki W, Augustyńska J, Kopel J, Kizińska O,

Discrepancies in breast cancer management,

J. Health Inequal 2021; 7 (1): 63–69


 • Seweryn M, Rękawek B, Augustyńska J,

SGLT2 inhibitors and cardioprotection. Literature review and real-world data from Poland,

JHPOR, 2022, 1


 • Mikos M, Gądek K, Białk-Wolf A, Seweryn M, Augustyńska J,

An Analysis of the Scale of Medical Tourism,

Medyczna Wokanda nr 15 – 2020 r.


 • Seweryn M, Augustyńska J, Kizińska O,

Analiza opłacalności finansowej stosowania leków refundowanych w ramach programu lekowego B.46 Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego

MS Report nr 4/2019


 • Seweryn M,

Potential savings resulting from avoided hospitalizations and avoided productivity losses due to low influenza vaccination coverage in Poland,

Journal of Health Inequalities. 2018; 4(2):75-79


 • Obrzut G, Augustynska J, Walczak J, Buchs S,

PRS53 – Cost-utility analysis of SQ® HDM SLIT-tablet in patients with house dust mite allergic rhinitis with or without allergic asthma in Poland,

Value in Health. 2018, 21:S413


 • Obrzut G, Augustynska J, Walczak J, Buchs S,

PRS52 – Cost-minimization analysis of SQ® HDM SLIT-tablet in patients with house dust mite allergic rhinitis with or without allergic asthma in Poland,

Value in Health. 2018, 21:S413


 • Skóra K, Bochenek T, Augustyńska J, Walczak J,

The Practice of Decision-Making of Public Health Authorities In Poland on Reimbursement of Orphan Drugs

Value in Health, 2017, 20(9): A564


 • Skóra K, Bochenek T, Augustyńska J, Walczak J,

Economic Evaluation And Cost-Effectiveness Threshold In Practice Of Decision-Making On Orphan Drug Reimbursement In Poland. Value in Health,

Value in Health, 2017, 20(9): A563-A564


 • Skóra K, Augustyńska J, Walczak J,

Factors Influencing Innovative Drug Reimbursement In Poland. Value in Health

Value in Health, 2017, 20(9): A654


 • Augustyńska J, Skóra K, Walczak J, Tomassy J,

Regulatory & Reimbursement Decisions Database For Innovative Drugs To Improve Consistency Of Decision-Making,

Value in Health, 2017, 20(9): A741


 • Augustyńska J, Skóra K, Walczak J,

Methodology to assess pricing and reimbursement (P&R) potential in Central and European (CEE) countries

Value in Health, 2017, 20(9): A689–A690


 • Pawlik M, Karwala P, Żyła A, Parkitny M, Walczak J, Pieniążek I, Augustyńska J, Zawodnik A,

Economic evaluation of Tiotropium/Olodaterol administrated through the respimat inhaler as maintenance treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Poland

Value in Health, 2016, 19(7): A554


 • Szkultecka-Dębek M, Miernik K, Stelmachowski J, Jakovljević M, Jukić V, Aadamsoo K, Janno S, Bitter I, Tolna J, Jarema M, Jankovic S, Pecenak J, Vavrusova L, Tavčar R, Walczak J, Talbot D, Augustyńska J,

Treatment patterns of schizophrenia based on the data from seven Central and Eastern European Countries

Psychiatr Danubina. 2016, 28(3): 234-242


 • Szkultecka-Dębek M, Miernik K, Stelmachowski J, Jakovljević M, Jukić V, Aadamsoo K, Janno S, Bitter I, Tolna J, Jarema M, Jankovic S, Pecenak J, Vavrusova L, Tavčar R, Walczak J, Talbot D, Augustyńska J,

Schizophrenia causes significant burden to patients and caregivers lives.

Psychiatria Danubina. 2016, 28(2): 104-110


 • Johnston BC, Miller PA, Agarwal A, Mulla S, Khokhar R, De Oliveira K, Hitchcock CL, Sadeghirad B, Mohiuddin M, Sekercioglu N, Seweryn M, Koperny M, Bala MM, Adams-Webber T, Granados A, Hamed A, Crawford MW, van der Ploeg AT, Guyatt GH,

Limited responsiveness related to the minimal important difference of patient-reported outcomes in rare diseases.

Journal of Clinical Epidemiol.ogy 2016 Jul 2


 • Dubas-Jakóbczyk K, Kocot ESeweryn MKoperny M,

Production lost due to cervical cancer in Poland in 2012. Medycyna Pracy

Medycyna Pracy, 2016; 67(3): 289-299


 • Szkultecka-Dębek M, Walczak J, Augustyńska J, Miernik K, Stelmachowski J, Pieniążek I, Obrzut G, Pogroszewska A, Paulić G, Damir M, Antolić S, Tevcar R, Indrikson A, Aadamsoo K, Jankovic S, Pulay AJ, Rimay J, Varga M, Sulkova I, Verzun P,

Epidemiology and treatment guidelines of negative symptoms in Schizophrenia in Central and Eastern Europe: A literature Review

Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health. 2015, 11: 158-165


 • Szkultecka-Dębek M, Walczak J, Augustyńska J, Miernik K, Stelmachowski J, Pieniążek I, Obrzut G, Pogroszewska A, Paulić G, Damir M, Antolić S, Tevcar R, Indrikson A, Aadamsoo K, Jankovic S, Pulay AJ, Rimay J, Varga M, Sulkova I, Verzun P,

Assessment of quality of life in patients with schizophrenia and their caregivers in selected Central and Eastern European countries: A literature review

Journal of Health Policy and Outcomes Research (JHPOR). 2015, 1


 • Seweryn M,

Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Historia, rozwój, wyzwania,

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2015; 13 (2): 150–164


 • Skóra K,

Sequential Oncological Therapy and Delays in Oncological Diagnostics & Treatment,

OncoReview, 2014, Vol.4(2): A82-86


 • Bandoła K, Koperny M, Seweryn M, Żak J, Bała M,

The Lyme disease as the increasing health problem in Małopolskie voivodeship compared with Poland in 1998-2014,

Przegl Epidemiol. 2016;70(4):529-538


 • Dubas K, Seweryn M, Koperny M,

Samorządowe programy zdrowotne – praktyczne aspekty realizacji,

Hygeia public health 2014, 49 (4)


 • Seweryn M, Kargul A, Koperny M, Bała M, Drabczyk R,

Kliniczne następstwa konwersji oryginalnej cyklosporyny do leku generycznego u pacjentów po przeszczepieniu nerki na podstawie przeglądu piśmiennictwa światowego oraz badania ankietowego wśród transplantologów polskich,

Nefrologia i dializoterapia polska 2014, 18 (2)


 • Bandoła K, Seweryn M, Koperny M, Bała M, Mikos M,

Ogniska zakażeń szpitalnych w województwie małopolskim w latach 2011-2013. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014; 12 (2): 175–182


 • Koperny M, Bała M, Bandoła K, Seweryn M, Żak J,

Analiza występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce w latach 2003-2012,

Problemy Higieny i  Epidemiologii 2014, 95(3): 609- 615


 • Seweryn M, Bandoła K, Bała M, Sroka S, Koperny M, Wszołek M,

Alert microorganisms isolated from patients hospitalized in Małopolskie province in 2010-2012,

Przegl Epidemiol. 2014;68(3):443-50, 549-53. English, Polish. PMID: 25391008,


 • Landa K, Skora K, Zaczyk I,

Indicating Fields of Inequalities Regarding the Access to Health Benefits: Summary of Watch Health Care Foundation’s Three-Year Activity,

IGI Global, 2014, pp. 27-41.


 • Walczak J, Kopel J, Sołtys E, Dziurda D,

Cost-Utility Analysis (CUA) of Belimumab (BEL) in the Treatment of Adult Patients with Active, Autoantibody-Positive Systemic Lupus Erythematosus (SLE),

Value in Health 2013, 16(7): A385,


 • Walczak J, Augustyńska J, Miernik K, Stelmachowski J, Pieniazek I, Obrzut G, Pogroszewska A, Szkultecka-Dębek M, Paulic G, Maric D, Anatolic S, Pecenak J, Tavcar R, Indrikson A, Jankovic S, Pulay AJ, Rimay J, Varga M, Sulkova I,

Schizophrenia and Negative Symptoms – Burden of the Disease in Seven Central and Eastern European (CEE) Countries: The Results of the Literature Review,

Value in Health, 2013, 16(7): PA545-A546


 • Szkultecka-Debek M, Walczak J, Augustyńska J, Pieniazek I, Dębowska G, Miernik K,

Schizophrenia and negative symptoms – burden of disease in seven Central and Eastern European (CEE) countries. Literature review and retrospective data collection – project design and rationale,

JHPOR, 2013, 2: 42-49


 • Koperny M, Kargul A, Seweryn M, Niżankowski R,

The prevalence of combination vaccines for children in Europe. Analysis of the availability and funding,

J. Health Policy Outcomes Res (JHPOR), 2013/6: 18-31


 • Niżankowski R, Koperny M, Kargul A, Seweryn M,

Availability of pneumococcal vaccination programmes in Europe. An overview of funding mechanisms,

J. Health Policy Outcomes Res. 2013/1: 38-49


 • Łanda K, Skóra K,

Indicating Fields of Inequalities Regarding the Access to Health Benefits: Activity of the Watch Health Care Foundation,

International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH), 2012, Vol. 1: 41-54


 • Skóra K,

Compliance, adherence, persistence – przyczyny i konsekwencje niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych,

OncoReview, 2012, v. 2, n. 1(5), p. 54-60


 • Golinowska S, Sowada C, Tambor M, Dubas K, Jurkiewicz-Świętek I, Kocot E, Seweryn M, Evitovits T,

Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania,

Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2012,


 • Bandoła K, Seweryn M, Pokrzywa P,

Ogniska zakażeń szpitalnych w województwie małopolskim w latach 2006-2010,

Zakażenia (Krak.) 2012 : T.12, nr 4, s. 24-27

 


 • Seweryn M, Koperny M, Drobisz-Miętkiewicz A,

Finansowanie najdroższych terapii lekowych w Polsce a problemy w dostępie do nich. Analiza poziomu finansowania i opłacalności programów terapeutycznych,

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 9/2011 s 97-104


 • Walczak J, Augustyńska J, Sołtys E, Nogas G,

Budget impact analysis of sertindole in the treatment of schizophrenia in Poland,

Value Health, 2010, 13(7): A446-A447


 • Seweryn M,

Rola oceny ekonomicznej w podejmowaniu decyzji o finansowaniu innowacyjnych procedur medycznych

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 2/2010 s 57-61


 • Walczak J, Nogas G, Dybek-Karpiuk A, Augustynska J, Stelmachowski J, Garbacka M, Obrzut G, Pawlik D,

The cost-effectiveness analysis of varenicline for smoking cessation in Poland,

Value in Health, 2009, 12(7): A303,


 • Walczak J, Mucha J, Augustynska J, Gierczynski J, Nogas G,

The budget impact of Apidra® (insulin glulisine) reimbursement in Poland,

Value in Health, 2008, 11(3): A222,


 • Walczak J, Pawlik D, Jasinska A, Garbacka M, Kedzior J, Fundament T, Malczak I, Dardzinski W, Skrzekowska-Baran I, Czech M, Nogas G,

Comparative cost-utility analysis of long-acting insulin analogue (insulin detemir) and NPH insulin for the treatment of type 1 and type 2 diabetes and the budget impact analysis of insulin analogue reimbursement in Poland,

Value in Health. 2008;11(6):A500


 • Seweryn M, Kycia J.

Zastosowanie analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia- droga ku racjonalizacji w finansowaniu świadczeń zdrowotnych,

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 2/2005, tom III


 • Seweryn M, Skrzekowska-Baran I,

Polska Agencja Oceny Technologii Medycznych (HTA) – czy to jest możliwe?

Zdrowie i Zarządzanie 2004, tom VI, nr 5